Ahlak toplumun temelidir.
Kendimizde her kusuru bağışlar,                   
Başkalarında pireyi deve yaparız.
Gençliğin kıymeti bilinse,     ihtiyarlığın şikayeti az olur.


Atasözü
Üzümü salkımda gör, adamı işte.

                                       Atasözü

Karnı açlardan çok,kalbi açlara acırım.

 
 

Cenap Şehabeddin

 


 
Tatsız aşa tuz neylesin,akılsız başa söz neylesin.

 
 

Atasözü

 

İnsanların en güçlüsü olmak isteyen, Allah'a tevekkül etsin.

 
 

Hadis-i Şerif

 


 
Düşünmeden öğrenmek faydasız,öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

 
 

Konfüçyüs

 

Selamı yayınız ki, selamette kalasınız. 

 

Hadis-i Şerif

Dilin kemiği yoktur ama kemiği kırar.

 
 

Atasözü

 

Boğaz dokuz boğumdur, boğa boğa söyle

 
 

Atasözü

 

İmanca müminlerin en olgunu,ahlakı en güzel olup aile bireylerine karşı en yumuşak ve lütûfkar davranandır.

 
 

Hadis-i Şerif

 

İnsanlar köprü kuracakları yerde,duvar ördükleri için yalnız kalırlar.

 
 

J.Newton

 

Allah'a inandım de ve sonra da dosdoğru ol

 
 

Hadis-i Şerif

 
Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.

 
 

F. S. Mehmet Han

 

İnsanların en hayırlısı,insanlara faydalı olanıdır.

 
 

Hadis-Şerif

 

Din kardeşinle yersiz münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona verdiğin sözden cayma!

 
 

Hadis-i Şerif

 


Aç yatmak, sabahleyin borçlu tarafından uyandırılmaktan iyidir.

 

Şemseddin Sami


Başkalarının bilmesini istemiyorsan, yapma!

 

Çin Atasözü

Para iyi bir uşak ,kötü bir efendidir.

 

Bacon

 


Düşünmek , görmektir.

 

Balzac


Akıl durunca düşünce durur.
Düşünce durunca hareket durur.
Hareketsizlik çürümenin eşiğidir.

 
 

Gazali


Tomurcuk derdinde olmayan ağaç,odundur.

 
 

Necip Fazıl Kısakürek

 


Damla, kendini tamamlayınca damlar.

 

Anonim

 

Birşeyler değiştirmek         isteyen insan                             önce kendinden başlamalıdır.

 

Sokrates

Dört şey asla geri gelmez,
söylenen söz, atılan ok,
geçmiş hayat ve         kaçırılmış fırsat

 
 

Hz. Ömer

Üzerinde düşünülmemiş       bir hayat                       
yaşanmaya değer değildir.

 
 

Sokrates

 

Çocukların, nasihatten çok   
iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

 

Joseph Joubert

 

Bir çocuk sevginize en çok, sevginizi en az hak ettiği zaman muhtaçtır.

 
 

Anonim

 

Haksızlıklar önünde eğilmeyin.                             
Çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.

 

Hz. Ali

 


Bir araya gelmek başlangıç,     bir arada durmak ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.

 

Henry Ford

Oğul! Ananı, Atanı say!
Bereket                       büyüklerle beraberdir.

 

Osman Gazi

 


Dil ile düğümlenen,     
diş ile çözülmez.

 

Kaşgarlı Mahmut

Bizler mi vakti hoş geçirmekteyiz bugün
Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi!                                                

Yahya Kemal

İyiyi bilmemek
bize yanlışlar yaptırır.

 
 

Demokritos

 

Yükselmek isteyen mütevazı olmalı.                                 Yücelik damına çıkmak için alçak gönüllülükten başka merdiven yoktur.

 

Şeyh Sadi

Lokmanı, elbiseni ve kalbini temizle!                                   
İşte o zaman safi, temiz olursun.

 

Abdulkadir GEYLANİ


Dert çok, hemdert yok.

 

Fuzuli                   
Hemdert:Dert ortağı, aynı derde sahip

Yüz dinle bin düşün, bir tek söz söyle,                    
Sözünden bilinir irfân demişler          

 

 

Mir'âti

Kim olduğun değil, kiminle                         olduğun önemlidir .       

 

Ahmet Amîş Efendi

 
Müstakim (doğru) ol. Utandırmaz                 Hazreti Allah seni.

 

Diyârbakırlı Sâ'id Paşa

 

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz.

 

Şeyh Sadi
İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes


 
 

Cenap Şahabettin

Kim yalan sözü ve yalan ile iş yapmayı bırakmazsa, Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.

    Hz.Muhammed (SAV)
 

Tama'sız âdemin halk-ı cihan hep akrabasıdır.


Erzurumlu İbrahim Hakkı
Tama:Hırs, açgözlülük

Aşık –ı sadıkta dil birdir olur mu yar iki              hiç bir taht üzre mümkin mi ola hünkar iki 


Sultan Selim –i Sani

Fakirlere yardım eden Allah yolunda          savaş eden biridir.

 
Hz.Muhammed (SAV)

Eğer bir mü’minin kalbini kırarsan          Hakk’a eylediğin secde değildir.
                       
Yunus Emre
Derdin sana derman ise aklın sana ferman ise sadrındaki iman ise korkma ölmezsin ölmezsin
                       
Elmalılı Vahib Ümmi Halveti
 

 Öfkesine uyan cahilin kazancı pişmanlıktan başka bir şey olmaz.
 
 Ferîdüddîn-i Attar

Ahlak olmayan yerde kanun hiç bir şey yapamaz.


Napoleon

Dostların sıkıntıda iken, onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara.
                       
Chilon

Kendini tenkit edenlerden ol.

 
Nizami

 

Saygı değer birini görürsen onun gibi olmayı düşün. 
Eğer saygı değmez birini görürsen kendini gözden geçir.

Konfüçyus 

Mert olan insan parası olmasa da          şeref sahibidir. 

Beydeba

Okumaktan edindiğim biricik fayda bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştur.
 
Rene Descartes

Kim erdemli ve doğru ise o mutludur.


Eflatun

Kazancından ye, borcundan yeme.
 

Abdulkadir Geylani

Anne cennet           kapılarının ortasındadır. Cennet annelerin ayakları altındadır.

Hz. Muhammed (S.A.V)

Sonunda hiç kimse bu dünyada kendi vücudundan daha büyük bir yer alamaz
 
Firdevsi

 

Ümmetim için en korktuğum şey,          dili bilgin, içi bozuk olmaktır. 

Hz. Muhammed (S.A.V)

Kapanur ise bir kapu ne kapular açar Mevlâ 
Tevekkül it yeme kaygu işini hoş yapar Mevlâ  

Kuddüsi  Baba

Çeşm-i insaf kadar kamile mizan olmaz kişi nôksanını bilmek kadar irfan olmaz 

 
Tâlib

Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz 
Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde 

 

Ziya Paşa
 

İyi insan olmalı           ya da iyi insanlara benzemeye çalışmalıyız.
 
Demokritos                    (M.Ö 460-370)


Cümleler doğrudur,          sen doğru isen
doğruluk bulunmaz,        sen eğri isen 

 
Yunus Emre
 


 En büyük zenginlik akıldır. 
 
  Hz. Ali (R.A)'dan          Hikmetli Sözler

Sakın İncitme bir canı yıkarsın arş-ı Rahmanı

 
Alvarlı M. Lutfi Efendi (Hülasa'tül Hakayık'dan)